domingo, 29 de junio de 2014

RELACIONS EDUCATIVES (Dmp 24/13-14)

Als meus alumnes de Batxillerat 2012-2014

L'altra nit, alguns professors vam anar a sopar amb alguns dels nostres alumnes de 2n de batxillerat. De fet, allò exacte seria dir-los exalumnes, ja que tots els presents havien superat el curs i era això, precisament, el què celebràvem. A més, al llarg de la nit van anar coneixent també, a través d'internet, el resultat de les seves proves d'accés a la universitat, que tots van aprovar. Felicitats!

En anar a pagar, Jonathan, un dels exalumnes, li va dir al cambrer assenyalant-me: "És el meu profe de Filo i d'Història"; el cambrer, amb aquesta saviesa que atorga la càtedra de la barra d'un bar, li va respondre: "Està molt bé això de la relació entre profes i alumnes". I, en portar-nos el canvi, va afegir: "L'altre dia em vaig trobar amb el meu profe de Literatura; han passat més de 20 anys, hem canviat molt, però ens vam reconèixer. Les bones relacions amb els profes no s'obliden mai ".

No puc afegir molt més als ensenyaments d'aquell amable cambrer. L'educació es basa en una relació interpersonal; quan aquesta relació flueix amb facilitat i generositat, l'educació és més senzilla i fructífera; quan hi ha dificultat en la relació, n'hi ha en l'educació. Mantinc una bona relació d'amistat amb alguns dels que van ser els meus educadors i la mantinc, també, amb alguns dels que han estat els meus alumnes al llarg de tots aquests anys; totes enriqueixen la meva vida.

Quan internet està popularitzant i estenent l'ensenyament a distància o online, no podem oblidar que, almenys en determinades edats, hi ha alguna cosa que mai podrà substituir: la relació personal entre el professor i l'alumne.

RELACIONES EDUCATIVAS (Dmp 24/13-14)

A mis alumnos de Bachillerato 2012-2014

La otra noche, algunos profesores fuimos a cenar con algunos de nuestros alumnos de 2º de bachillerato. De hecho, lo exacto sería llamarlos exalumnos, puesto que todos los presentes habían superado el curso y era eso, precisamente, lo que celebrábamos. Además, a lo largo de la noche fueron conociendo también, a través de internet, el resultado de sus pruebas de acceso a la universidad, que todos aprobaron. ¡Felicidades!

Al ir a pagar, Jonathan, uno de los exalumnos, le dijo al camarero señalándome: “Es mi profe de Filo y de Historia”, a lo que el camarero, con esa sabiduría que otorga la cátedra de la barra de un bar, le respondió: “Está muy bien esto de la relación entre profes y alumnos”. Y, al traernos el cambio, añadió: “El otro día me encontré con mi profe de Literatura; han pasado más de 20 años, hemos cambiado mucho, pero nos reconocimos. Las buenas relaciones con los profes no se olvidan nunca”.

No puedo añadir mucho más a las enseñanzas de aquel amable camarero. La educación se basa en una relación interpersonal; cuando esa relación fluye con facilidad y generosidad, la educación es más sencilla y fructífera; cuando hay dificultad en la relación, la hay en la educación. Mantengo una buena relación de amistad con algunos de los que fueron mis educadores y la mantengo, también, con algunos de quienes han sido mis alumnos a lo largo de todos estos años; todas enriquecen mi vida.

Cuando internet está popularizando y extendiendo la enseñanza a distancia u online, no podemos olvidar que, al menos en determinadas edades, hay algo que nunca podrá substituir: la relación personal entre el profesor y el alumno.

jueves, 26 de junio de 2014

MIS FRASES CON VALOR - 49

"Un profesor sólo trata por igual a todos sus alumnos cuando exige a cada uno según sus capacidades".

miércoles, 25 de junio de 2014

MIS FRASES CON VALOR - 48

"Habla con paz a quien te grita y lo desconcertarás".