domingo, 15 de octubre de 2017

JÓVENES CON VALORES - 6

Aprovechamos la nueva visita a Madrid para charlar con Covadonga. Su nombre la delata: es de Oviedo, pero está aquí estudiando Magisterio. Y aquí, en Madrid, sigue viviendo su fe y su compromiso.


lunes, 25 de septiembre de 2017

JÓVENES CON VALORES - 5: ALEJANDRA

Aprovechamos la visita a Madrid para charlar con una joven con valores que ha hecho tres experiencias fuertes en los últimos años: Campo de trabajo de Melilla 2015, JMJ 2016 y un voluntariado en Perú en 2017. Ella misma nos lo cuenta.


domingo, 17 de septiembre de 2017

A MI EM PREOCUPA EL 2-O. (Dmp 1/17-18)

-Et preocupa l'1-O?

Fa temps que cada vegada que algú em fa aquesta pregunta, li responc de la mateixa manera:

-A mi em preocupa el 2-O.

La situació que estem vivint em resulta trist i desconcertant: ens han instal·lat en l’enfrontament; tothom presumeix  d’haver apostat pel diàleg, però no sembla que ningú vulgui dialogar de debò. I no parlo només dels polítics, també dels ciutadans corrents, dels amics i coneguts que contínuament m’envien WhatsApp d’enfrontament, sense preguntar-me si vull rebre’ls, si hi estic d'acord... Veig a Facebook grups de cristians que convoquen pregàries per la independència i em pregunto què sentirien ells davant una convocatòria de pregària per la unitat de la pàtria espanyola. Sé com reaccionarien: els hi dirien feixistes.

A més vivim al regne dels sentiments i les sensibilitats, en el qual sembla que els arguments racionals no tenen res a fer. Em vaig convèncer ja fa temps, una nit que en Jordi Évole va propiciar un cara a cara entre Felipe González i Artur Mas. A mi em va semblar que González havia guanyat la batalla dialèctica per golejada, però de seguida em va telefonar un amic catalanista per expressar la seva convicció contrària: el guanyador havia estat Mas. Aquell dia em vaig convèncer de la inutilitat dels arguments.

No obstant això, no vull renunciar-hi. Ens han ficat a tots en una cursa sense frens i a mi m'agradaria aturar el cotxe i baixar-me, no vull córrer aquesta cursa absurda. Però tinc la sensació que no puc baixar-me, no em deixen. Mentre alguns viuen el procés des del fragor de la batalla i l’exaltació, d’altres molts (crec que més dels que es pensa) el vivim des d’una silenciosa preocupació. I em pregunto: ¿Què n’obtindrem de tot això?

-Segons els independentistes, un nou país. D'acord, però sobre quins fonaments? El que va passar al Parlament en aprovar la llei del referèndum i la de transitorietat, inclosa la falsificació d'alguna signatura, no sobreviu a la mínima crítica democràtica. ¿Aquest és el país en què volem viure? Si el PP hagués actuat així a les Corts, mitja Espanya estaria al carrer protestant contra la falta de democràcia, perquè va protestar quan simplement aplicava la majoria absoluta que havia obtingut legítimament a les urnes. Aquí, en canvi, són els independentistes els que s'han erigit en garants de la democràcia, només ells són demòcrates perquè posaran les urnes. El mínim rigor intel·lectual sap que això no és així, que la democràcia exigeix ​​també moltes altres coses, com el respecte de la legalitat. Es queixen de les amenaces de l'Estat, però convoquen manifestacions multitudinàries davant els tribunals quan jutgen algun d'ells, que és una altra manera d'amenaçar i coaccionar. Al meu entendre, hi ha un gran nombre de catalans que viu instal·lat en aquesta posveritat que inclou la creença que són majoria, quan la realitat és que en unes eleccions que ells mateixos van presentar com a plebiscitàries no van obtenir ni el 50% dels vots, tot i que la llei electoral els atorgués més escons. I aquí tenim a l'antiga i burgesa Convergència sotmetent-se als dictats dels antisistema. Hi ha una majoria que assumeix tot això sense crítica. Com es sentirà aquesta majoria si el 2-O Catalunya no és un país independent? Qui i com gestionarà aquesta decepció? I, si ho és, què passarà amb la gran majoria de la població que no comparteix aquest projecte? ¿Hauran d'obeir necessàriament a aquells que ens han ensenyat el camí de la desobediència?

- Per als constitucionalistes, el respecte de la legalitat és el gran argument, i jo ho comparteixo. A classe de Filosofia sempre he ensenyat als meus alumnes que les lleis, que aparentment coarten la nostra llibertat, són garantia de llibertat per a tothom, especialment per als més febles; sense lleis, només els més forts de la selva sobreviurien. Per tant, no puc acceptar que es facin les coses com s'estan fent. Però els constitucionalistes no poden obviar un problema pràctic: no es pot ficar a la presó la meitat de la població. Quan Companys va proclamar l'Estat català l'octubre del 34, va acabar a la presó, perquè ja no tenia el suport majoritari. Macià sí que ho tenia en proclamar la República catalana el 31, i se’l va convèncer amb diàleg. Defenso que la llei està per complir-la i que, si algú no ho fa, ha de ser sancionat; però no m'agrada la judicialització de tot aquest assumpte. La qüestió catalana no es resol d'aquesta manera. Què passarà el 2-O si Catalunya és finalment un estat independent? Quins arguments exposarà l'Estat, quina justificació? ¿I si el 2-O Catalunya no és finalment un país independent? D’acord, l'Estat haurà triomfat, haurà aconseguit que els independentistes no se’n surtin, però la frustració serà immensa i tot estarà de nou per fer. No es poden excusar en que l'altre no vol dialogar, cal buscar aquest diàleg sigui com sigui, cal tendir ponts i no dinamitar-los, perquè estan jugant amb dinamita i, potser, no ho saben.

He dubtat molt sobre si escriure aquest article. Un cop vaig afrontar la qüestió catalana en aquest mateix blog i vaig rebre insults com mai abans. I això que vaig defensar Catalunya com a nació. Però m'he decidit a escriure perquè segueixo creient en el valor de la paraula i dels arguments. La tensió s’em fa insostenible. M'entristeix ja no poder parlar amb companys de treball de qüestions polítiques que abans afrontàvem en les xerrades de cafè amb serenitat. Sé de famílies dividides per aquesta qüestió.

Catalunya i tota Espanya necessiten persones que apostin per rebaixar la tensió i no per augmentar-la amb cada gest, amb cada paraula, amb cada WhatsApp ... Persones que apostin pel diàleg i no per la imposició. I no em refereixo només a les taules de les grans decisions, no només als polítics, també a les taules de cafè, en les nostres tertúlies quotidianes, cal rebaixar la tensió, escoltar l'altre, ser crític amb les pròpies conviccions, amb les actuacions de "els nostres". Les paraules haurien de servir per buscar l'acord, no la victòria a qualsevol preu.


Potser aquesta és la utopia per la qual val la pena lluitar.

A MÍ ME PREOCUPA EL 2-O (Dmp 1/17-18)

-¿Te preocupa el 1-O?

Hace tiempo que, cada vez que alguien me hace esta pregunta, respondo de la misma manera:

-A mí me preocupa el 2-O.

La situación de tensión que estamos viviendo me resulta triste y desconcertante: nos han instalado en el enfrentamiento; todo el mundo presume de haber apostado por el diálogo, pero nadie parece querer dialogar de verdad. Y no hablo sólo de los políticos, también de los ciudadanos de a pie, de los amigos y conocidos que continuamente me inundan con Whatsapps de enfrentamiento, sin preguntarme si quiera si quiero recibirlos, si estoy de acuerdo con ellos. Veo en Facebook grupos de cristianos que convocan oraciones por la independencia y me pregunto cómo se sentirían ellos mismos ante una convocatoria de oración por la unidad de la patria española. Sé cómo reaccionarían: los llamarían fascistas.

Vivimos, además, en el reino de los sentimientos y las sensibilidades, en el que los argumentos racionales parece que no tienen nada que hacer. Me convencí hace tiempo ya, una noche en que Jordi Évole propició un cara a cara entre Felipe González y Artur Mas. A mí me pareció que González había ganado la batalla dialéctica por goleada, pero en seguida me telefoneó un amigo catalanista para expresar su convicción contraria: el ganador había sido Mas. Aquel día me convencí de la inutilidad de los argumentos.

Sin embargo, no quiero renunciar a ellos. Nos han metido a todos en una carrera sin frenos y a mí me gustaría parar el coche y bajarme, no quiero correr esta carrera absurda. Pero tengo la sensación de que no puedo bajarme, no me dejan. Mientras algunos viven el procés desde el fragor de la batalla y la exaltación, otros muchos (creo que más de los que se piensa) lo vivimos desde una silenciosa preocupación. Y me pregunto: ¿Qué obtendremos de todo eso?

-Según los independentistas, un nuevo país. De acuerdo, pero ¿sobre qué fundamentos? Lo que ocurrió en el Parlament al aprobar la ley del referéndum y la de transitoriedad, incluida la falsificación de alguna firma, no sobrevive a la mínima crítica democrática. ¿Ése es el país en el que queremos vivir? Si el PP hubiera actuado así en las Cortes, media España estaría en la calle protestando contra la falta de democracia, porque protestó cuando simplemente aplicaba la mayoría absoluta que había obtenido legítimamente en las urnas. Aquí, en cambio, son los independentistas los que se han erigido en garantes de la democracia, sólo ellos son demócratas porque van a poner las urnas. El mínimo rigor intelectual sabe que eso no es así, que la democracia exige  también otras muchas cosas, como el respeto de la legalidad. Se quejan de las amenazas del Estado, pero convocan manifestaciones multitudinarias ante los tribunales cuando juzgan a alguno de ellos, que es otro modo de amenazar y coaccionar. En mi opinión, hay un gran número de catalanes que vive instalado en esa posverdad que incluye la creencia de que son mayoría, cuando la realidad es que en unas elecciones que ellos mismos presentaron como plebiscitarias no obtuvieron ni el 50% de los votos, aunque la ley electoral les otorgara más escaños. Y ahí tenemos a la antigua y burguesa Convergència sometiéndose a los dictados de los antisistema. Existe una mayoría que asume todo esto sin crítica. ¿Cómo va a sentirse esa mayoría si el 2-O Cataluña no es un país independiente? ¿Quién y cómo va a gestionar esa decepción? Y, si lo es, ¿qué pasará con la gran mayoría de la población que no comparte ese proyecto? ¿Tendrán que obedecer necesariamente a aquellos que nos han enseñado el camino de la desobediencia?

- Para los constitucionalistas, el respeto de la legalidad es el gran argumento, y yo lo comparto. En clase de Filosofía siempre he enseñado a mis alumnos que las leyes, que aparentemente coartan nuestra libertad, son garantía de libertad para todos, especialmente para los más débiles; sin leyes, sólo los más fuertes de la selva sobrevivirían. Por tanto, no puedo aceptar que se hagan las cosas como se están haciendo. Pero los constitucionalistas no pueden obviar un problema práctico: no se puede meter en la cárcel a la mitad de la población. Cuando Companys proclamó l’Estat català en octubre del 34, acabó en la cárcel, porque ya no tenía el apoyo mayoritario. Macià sí lo tenía al proclamar la República catalana en el 31, y se le convenció con diálogo. Defiendo que la ley está para cumplirla y que, si alguien no lo hace, debe ser sancionado; pero no me gusta la judicialización de todo este asunto. La cuestión catalana no se resuelve de ese modo. ¿Qué pasará el 2-O si Cataluña es finalmente un estado independiente? ¿Qué argumentos expondrá el Estado, qué justificación? ¿Y si el 2-O Cataluña no es finalmente un país independiente? Vale, el Estado habrá triunfado, habrá conseguido que los independentistas no se salgan con la suya, pero la frustración será inmensa y todo estará de nuevo por hacer. No se pueden excusar en que el otro no quiere dialogar, hay que buscar ese diálogo a toda costa, hay que tender puentes y no dinamitarlos, porque están jugando con dinamita y, quizá, no lo saben.

He dudado mucho sobre si escribir este artículo. Una vez afronté la cuestión catalana en este mismo blog y recibí insultos como nunca antes. Y eso que defendí Cataluña como nación. Pero me he decidido a escribir porque sigo creyendo en el valor de la palabra y de los argumentos. La tensión se me hace insostenible. Me entristece ya no poder hablar con compañeros de trabajo de cuestiones políticas que antes afrontábamos en las charlas de café con serenidad. Sé de familias divididas por esta cuestión.

Cataluña y toda España necesitan personas que apuesten por rebajar la tensión y no por aumentarla con cada gesto, con cada palabra, con cada WhatsApp… Personas que apuesten por el diálogo y no por la imposición. Y no me refiero sólo a las mesas de las grandes decisiones, no sólo a los políticos, también en las mesas de café, en nuestras tertulias cotidianas, hay que rebajar la tensión, escuchar al otro, ser crítico con las propias convicciones, con las actuaciones de “los nuestros”. Las palabras deberían servir para buscar el acuerdo, no la victoria a cualquier precio.

Quizá ésta es la utopía por la que vale la pena luchar.